Kommenteeri

Huvikaitse koolitus

Aktiivsete Kodanike Fondist toetust saanud projekti "Eesti Keskkonnahariduse Ühingu huvikaitsevõimekuse suurendamine" raames toimub ühingu ja võrgustiku liikmetele huvikaitse koolitus, mille eesmärk on suurendada juhatuse ja aktiivsete liikmete teadmisi ja pädevust huvikaitsest ning poliitika kujundamisest, et tulevikus seista veel selgemalt ja edukamalt keskkonnahariduse valdkonna hea käekäigu eest. Koolituse raames töötame koos osalejatega välja sisendid huvikaitseplaani koostamiseks. Esimene koolituspäev toimub kolmapäeval, 24. mail Tartu Loodusmajas. Tule ja aita  meie huvikaitse sihte ja lähenemisi läbi mõelda !

Koolitajaks on Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorf. 

Koolitus koosneb kahest osast. Esimene koolituspäev toimub 24. mail, teine koolituspäev ilmselt augusti teises pooles. Teise koolituspäeva ettevalmistamiseks toimub ZOOMi keskkonnas poolteisttunnine kokkusaamine. Koolitus on intensiivse ja praktilise iseloomuga, kus kõik osalejad saavad individuaalselt aruteludes ja ka rühmatöödes kaasa lüüa. 

I koolituspäev 24. mai 2023 – 6 akadeemilist tundi

10:00 – 12:00 – I plokk – mis on huvikaitse
12:00 – 13:00 – lõuna
13:00 – 14:15 – II plokk – probleemipuu ja eesmärk
14:15 – 14:30 – paus
14:30 – 15:45 – III plokk – kes on huvigrupid

 II koolituspäev augustis 2023 – 6 akadeemilist tundi

10:00 – 12:00 – I plokk –huvikaitse meetodid
12:00 – 13:00 – lõuna
13:00 – 14:15 – II plokk – huvikaitseplaan
14:15 – 14:30 – paus
14:30 – 15:45 – III plokk – huvikaitse töö tulemused ja mõju

Koolitus on tasuta. Nendele, kes osalevad mõlematel koolituspäevadel hüvitame ühistranspordi sõidukulu Tartusse ja koju tagasi, sõiduauto transpordikulu me hüvitada ei saa.

Lisainfo: Dagmar, dagmar.hoder@gmail.com, 53536961REGISTREERIMISVORM
Email again:

Lisa kommentaar

Email again: